Vad är Vita certifikat?

EU-kommissionen har i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) begärt att alla medlemsländer ska införa så kallade Vita certifikat (benämns även kvotplikt för energieffektivisering). Det innebär att energiföretagen ska erbjuda sina kunder åtgärder för att effektivisera sin energianvändning.

De energiproducerande företagen åläggs då att rikta sitt intresse på nyttan (ljus, kraft, värme) som kunden får av sin energileverans – och inte bara på energiförsäljningen (kilowattimmarna). Energiföretagen behöver inte göra besparingen i sin egen verksamhet, men de måste kunna visa att de genomfört sina åtaganden. Namnet Vita certifikat kommer från parallellen till så kallade Gröna certifikat, eller elcertifikat. Gröna certifikat innebär att energibolagen ska producera en viss mängd förnybar energi i förhållande till sin försäljning. På motsvarande sätt anmodas nu bolagen att effektivisera energianvändningen.

Vilka åtgärder som berättigar till Vita certifikat är upp till varje medlemsland och kan styras mot en viss sektor eller vissa typer av projekt.

Vita certifikat är ett styrmedel som är förenligt med EUs regler för statsstöd och har därför förutsättningar att kunna bli långsiktigt. Vita certifikat anses vara en bra metod för att få till stånd faktiska besparingar. Vidare anses certifikaten kunna innebära en god möjlighet att främja teknikutveckling.

I Sverige finns idag inte Vita certifikat. I Energieffektiviseringsdirektivet (EED) finns en möjlighet att frångå kravet om man kan visa att man sparar lika mycket genom andra styrmedel. Sverige har än så länge valt denna väg.

Vill du veta hur EEF arbetar för att påverka i den här frågan? Gå till Tanketorget – Påverkansarbete