Ola Alterå ny chef för det Klimatpolitiska rådet

Regeringens utsedde i oktober Ola Alterå till kanslichef för det Klimatpolitiska rådet. Han har en bred bakgrund från både näringsliv och politik och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi. Klimatpolitiska rådet startar sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen berättar Formas.

I juni fick Formas i uppdrag av regeringen att bli värdmyndighet för det Klimatpolitiska rådet. Det innebär att Formas ska stå för kansli och lokaler samt stödja med handläggning, administration och kommunikation.

– Jag ser mycket fram emot att leda kansliet som ska stödja det Klimatpolitiska rådets arbete och att hjälpa regeringen att föra en ambitiös klimatpolitik och nå uppsatta mål, säger Ola Alterå till värdmyndigheten Formas.

I regeringens pressmeddelande kommenterar klimatminister Isabella Lövin:

– Vi är inne i ett viktigt skede i arbetet med genomförandet av den nya klimatlagen. Det klimatpolitiska rådet blir viktigt för att granska att alla kommande regeringars klimatpolitik är i linje med våra klimatmål. Ola Alterås erfarenhet i klimat, energi och hållbarhetsfrågor gör att han som kanslichef kommer att leda arbetet i det klimatpolitiska rådets kansli i rätt riktning.

EEF

27 Okt 2017

Senaste inläggen

05 Jul 2018

EEF söker ny kompetens inom behovsdriven affärsutveckling

Läs mer
18 Jun 2018

Lågenergihus behöver inte vara dyrare att bygga

Läs mer
18 Jun 2018

Aktiviteter med EEF i höst

Läs mer