Smålands industrier är laddade för energieffektivisering

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? Det var några av de frågor...

Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt? Det var några av de frågor som diskuterades när ca 40 stycken industriföretag träffades på en frukostträff i Småland tidigare i år.

Mötet genomfördes i Bredaryd tillsammans med Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Energimyndigheten och Energikontor Norra Småland. Syftet med träffen var att inspirera företagen att ta nästa steg mot en mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion. Deltagarna fick bland annat ta del av en topplista på energibesparande åtgärder samt höra vilka finansieringsmöjligheter och ekonomiska stöd för små- och medelstora företag som finns att söka.

Skeppshultcykel minskar sina energikostnader efter energikartläggning
Deltagarna fick även lyssna på det lokala företaget Skeppshultcykeln, som redan har kommit en bit på vägen med sin energieffektivisering. Fredrik Andersson från Skeppshultcykeln var på plats och berättade om den energikartläggning de genomfört och vilka åtgärder den har lett till. Han visade konkreta exempel på hur lönsamt detta har varit, och fortsätter vara, för dem. I lokalerna hittade de till exempel en felinställd timer som gav en merkostnad på 80 000 kronor, samt ett ventilationsspjäll som stod felaktigt öppet vilket i sin tur bidrog till en extra kostnad på cirka 100 000 kronor. Utöver det omedvetna slöseriet så kommer Skeppshultcykeln kunna sänka sin energianvändning med ytterligare ca 9 procent i och med de åtgärder som ska genomföras.

-Det var bra att Skeppshultcykeln hade lite handfasta exempel. Det är nyttigt att höra direkt av en användare, snarare än från en konsult eller liknande! sa Daniel Karlsson från EAB som deltog på mötet.

Lokalt samarbete – en framgångsfaktor
Ett annat syfte med mötet var att försöka skapa förutsättningar för att kunna bilda lokala nätverk och synergier industrierna emellan. Detta gjordes delvis genom att involvera lokala organisationer, föreningar och företag som finns på plats i trakten. EEF och Energimyndigheten samarbetade t.ex. med Energikontoret Norra Småland, energiföretaget Elajo, Gnosjöföretagen och Värnamo Näringsliv – vilket också var en av faktorerna som bidrog till att denna träff fick så stor genomslagskraft. Förhoppningsvis kan det också bidra till att diskussionen om energieffektivisering lever vidare lokalt.

– Responsen efter mötet har varit övervägande positiv och planeringen inför nästa industriträff är redan igång. Nu på en ny plats och med nya samarbetspartners – för att få ännu fler industriföretag att energieffektivisera mera, säger Lara Kruse, projektledare för Energitjänsteprojektet på Energimyndigheten.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta på en liknande träff i din region? Kontakta Annika Marmbrandt, kommunikatör EEF.

EEF

11 mar 2019

Senaste inläggen

16 maj 2019

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Läs mer
29 apr 2019

Europas energi- och klimatplaner behöver inriktas mot Parisavtalet

"Time to pick up the pace!” Detta är huvudbudskapet i rapporten som gavs ut den 15:e april av CAN Europe. Rapporten samlar synpunkter från nationella intressenter angående nationella energi- och klimatplaner (National Energy and Climate Plans, NECP) i 24 olika EU-länder...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-05-09

Frukostseminarie: ”Spara 30% utan investeringar” (teknisk förvaltning), Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Fastighetsägarna Norrköping

Läs mer