Stockholms första plusenergihus

Om två år planerar Stockholmshem för inflyttning i lägenheterna i Stockholms första plusenergihus. I mitten av maj startades bygget av sputspetsprojektet som innefattar två flerfamiljshus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem vann Stockholms stads tävling om en markanvisning i området. Projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och...

Om två år planerar Stockholmshem för inflyttning i lägenheterna i Stockholms första plusenergihus. I mitten av maj startades bygget av sputspetsprojektet som innefattar två flerfamiljshus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem vann Stockholms stads tävling om en markanvisning i området. Projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck” enligt tidningen Byggvärlden.

Läs mer om projektet på Stockholmshems hemsida.

 

EEF

22 Maj 2017

Senaste inläggen

09 Okt 2017

IEA Market Report 2017

IEA har just släppt sin årliga rapport om hur effektiviseringen utvecklas. Denna gång med ett varningens ord, “Energy efficiency at a crossroads”, vi står vid en skiljeväg!  More than ever before, energy efficiency is central to the achievement of a range of policy goals, including energy security, economic growth and environmental sustainability…….However, global progress has […]

Läs mer
09 Okt 2017

Klimatarbete ger effekter på varumärke, kundlojalitet och attraktivitet

En överväldigande majoritet av svenska företag anser att klimatarbetet ger lojalare kunder, ökad innovationskraft och fördelar när det handlar om att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Det visar en undersökning som Hagainitiativet genomfört med hjälp av Demoskop, där ca 300 svenska företag fått ge sin syn på klimatarbete och lönsamhet. Ta del av Hagainitiativets […]

Läs mer
06 Okt 2017

Nytt samarbete kring återvinning av värme från avloppsvatten

Aktuell Hållbarhet berättar om nytt samarbete mellan Fortum Värme och Ecoclime. Fortum Värme och Ecoclime ska genomföra ett pilotprojekt tillsammans med fastighetsägare för att återvinna energi från fastigheternas avloppsvatten. Det handlar om att utnyttja värmen i utspolat duschvatten, diskvatten med mera för att värma upp kallvatten till nästa varma dusch eller disk. Storkonsumenter av varmvatten är […]

Läs mer