Tanketorget

Skicka in en tanke till oss här

Grattis till Årets innovatör!

EEF:s ordförande Hans Nilsson har tilldelats priset Årets framtidsbyggare i kategorin Årets innovatör. Årets Framtidsbyggare är ett av Sveriges största priser inom hållbarhet, med en årlig prissumma på 1,2...

Läs mer
Linnéa Svanström

17 Nov 2017

Sverige initiativtagare inom IEA

Läs mer
EEF

13 Nov 2017

EIB och SKB inleder samarbete: första lånet med krav på energieffektivisering

Läs mer
EEF

07 Nov 2017

Ola Alterå ny chef för det Klimatpolitiska rådet

Läs mer
EEF

27 Okt 2017

IEA Market Report 2017

EEF:s ordförande Hans Nilsson bloggar om årets rapport från IEA om energieffektivisering.

Läs mer
EEF

09 Okt 2017

Klimatarbete ger effekter på varumärke, kundlojalitet och attraktivitet

Läs mer
EEF

09 Okt 2017

Nytt samarbete kring återvinning av värme från avloppsvatten

Läs mer
EEF

06 Okt 2017

Boverket föreslår ta över tillsynen av energikraven

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Läs mer
EEF

05 Okt 2017

100 % förnybart elsystem med energieffektivisering

EEF:s vd Lotta Bångens deltog den 25 september i en panel vid ett riksdagsseminarium om när Sverige kan nå 100% förnybar el.

Läs mer
Linnéa Svanström

25 Sep 2017

EEF medverkar i internationellt studentprojekt

KTH är en av fem högskolor som deltar i SELECT, ett internationellt masterprogram för ingenjörsstudenter som vill utvecklas inom hållbara energisystem där InnoEnergy är drivande i programmet. De studenter...

Läs mer
Linnéa Svanström

21 Sep 2017

Breda regeringssatsningar på energiområdet

I budgetpropositionen för 2018 som presenterades idag, satsar Regeringen nu 850 miljoner kronor på mer förnybar energi, effektivare energianvändning och mer energi- och klimatrådgivning. För kommande år (2019-2020) satsas...

Läs mer
EEF

20 Sep 2017

Slipp sjuka-hus-sjukan med gröna byggnader

Byggnader som är byggda och renoverade med miljö och resurseffektivitet i åtanke är inte bara grönare och billigare att driva, de är också hälsosammare för människor att leva och...

Läs mer
EEF

15 Sep 2017

Högre målsättning till 2030

Läs mer
Linnéa Svanström

11 Sep 2017

Medlemsmöten 2017

Välkommen på EEF:s medlemsmöten.

Läs mer
EEF

01 Sep 2017

Guide för hur ditt företag lyckas med energiprojekt

Energimyndigheten har tagit fram en bra och innehållsrik guide för energieffektivisering. Guiden vänder sig till både stora och små företag inom alla sektorer och är tänkt att vara ett...

Läs mer
Linnéa Svanström

28 Aug 2017

Strategier för att nå energieffektiviseringsmålet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram sektorsvisa strategier som ska hjälpa Sverige att nå energieffektiviseringsmålet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005....

Läs mer
Linnéa Svanström

28 Aug 2017

Fastighetsbranschens Energidag 2017

Läs mer
EEF

15 Aug 2017

Workshop med EEF under Elmässan i Umeå

Läs mer
EEF

09 Aug 2017

Skarp kritik mot de nya byggreglerna

Läs mer
EEF

03 Jul 2017

Ny utredning om energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring

Regeringen tillsätter Lise Nordin (riksdagsledamot MP) som särskild utredare för att  identifiera hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring. I ett pressmeddelande skriver man: Den utredning som regeringen tillsätter...

Läs mer
EEF

30 Jun 2017

Till dig som åker till Almedalen

Du som ska delta under Almedalsveckan och vill veta vilka inlägg du ska göra i energieffektiviseringsfrågor: Läs på om de viktigaste frågorna i EEF:s infoblad! Dela gärna vidare med...

Läs mer
EEF

27 Jun 2017

Missa inte Svensk Ventilations trailer i Almedalen

Under årets Almedalsvecka ser Svensk Ventilation till att erbjuda ett program fullt av energieffektivisering! Missa inte deras trailer som kan hittas på plats H603, Holmen, Visby Hamn (mittemot Teaterskeppet). Ur programmet:...

Läs mer
EEF

26 Jun 2017

Kall- och varmhyra – bättre hyresmodeller behövs

I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet lyfter representanter från Ecopilot och Bemsiq problematiken med kallhyra i kontors- och affärslokaler. EEF håller med om att nya hyresmodeller måste utvecklas för...

Läs mer
EEF

26 Jun 2017

Norge säger nej till oljepannor

VVS-forum skriver om att Norge minskar oljeanvändningen för uppvärmning sedan ett regeringsbeslut om att förbjuda oljepannor.  I Sverige finns fortfarande 60 000 oljepannor installerade och ett liknande förbud kan...

Läs mer
EEF

26 Jun 2017

Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs...

Läs mer
EEF

12 Jun 2017

Debatt: Energieffektivisera och renovera samhällsnyttigt

Forskare vid KTH tillsammans med Mats Björs, vd Swedisol (medlemmar i EEF) vill lyfta möjligheterna med att energirenovera. Debattartikel i Dagens samhälle 4 januari 2017.       

Läs mer
EEF

12 Jun 2017

Debatt BI: Förenkla byggreglernas energikrav

EEF skriver tillsammans med representanter från Sveriges Centrum för Nollenergihus, EnergiRådgivarna, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Energikontoren Sverige och Isoleringsfirmornas förening om att en förenkling av byggreglernas energikrav behövs. Artikeln är publicerad i...

Läs mer
EEF

07 Jun 2017

Stockholms första plusenergihus

Om två år planerar Stockholmshem för inflyttning i lägenheterna i Stockholms första plusenergihus. I mitten av maj startades bygget av sputspetsprojektet som innefattar två flerfamiljshus med 43 lägenheter i...

Läs mer
EEF

22 Maj 2017

Di: Ny industripolitik krävs för att minska utsläppen

Fyra forskare vid Lunds universitet skriver i en debattartikel i Dagens Industri om behovet av ny industripolitik i Sverige för att basindustrin ska klara av en omställning till nollutsläpp....

Läs mer
EEF

22 Maj 2017

Styrelsen förstärks med SMC Automation

Vid EEF:s årsmöte den 2 maj valdes Magnus Olsson till ny styrelseledamot i EEF:s styrelse. Magnus är konceptchef för Energy Savings på SMC Automation och kommer förstärka föreningen med stor...

Läs mer
EEF

17 Maj 2017

Världens viktigaste bränsle

Noé van Hulst, Nederländernas ambassadör i OECD och ordförande IEA Governing Board, skriver om hur energieffektivisering är världens viktigaste bränsle för att nå klimatmålen i Parisavtalet. En tredjedel av världens energianvändning regleras idag...

Läs mer
EEF

16 Maj 2017

Belysningsutmaningen firar 1 år

Vid firandet av 1-årsjubiléet för Belysningsutmaningen fick Gröna Lund besök av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Gröna Lund är en av 18 aktörer som hittills har antagit utmaningen om att göra...

Läs mer
EEF

10 Maj 2017

Bra uppslutning på workshop om energitjänster hos EEF

  Nästan 20 leverantörer av energitjänster samlades för en halvdags workshop om kundbehov och affärsutveckling. EEF har via ett antal djupintervjuer tagit reda på hur olika kundgrupper (BRF, privata fastighetsägare, industriföretag...

Läs mer
EEF

10 Maj 2017

Lyckat teknikseminarium i Borlänge

EEF deltog på Energikontor Dalarnas och Länsstyrelsen Dalarnas Teknikseminarium i Borlänge den 3 maj. Det var en lyckad tillställning med massor av energitjänsteföretag som informerade en publik på 130...

Läs mer
EEF

08 Maj 2017

Populärt studiebesök vid Valla torg

I samband med EEF:s och EnergiRådgivarnas respektive årsmöten den 2 maj arrangerades ett studiebesök vid ombyggnationen av flerbostadshusen vid Valla torg i Årsta, Stockholm. Ombyggnaden är en del i EU-projketet Grow...

Läs mer
EEF

04 Maj 2017

Energimyndigheten berättar om EEF:s arbete

Energimyndigheten sammanfattar de första månaderna av EEF:s arbete i samverkansprojektet Energitjänster. De genomförda intervjuerna med beställare visar dels på branschspecifika förutsättningar för de olika målgrupperna men även på vissa...

Läs mer
EEF

03 Maj 2017

Effektivare energianvändning med mera utvecklade energitjänster

Hans Nilsson analyserar: Det finns en stor oexploaterad potential för energieffektivisering och, som om den kunde utnyttjas, skulle innebära ökad tillväxt, flera jobb med större spridning över landet, minskad...

Läs mer
Linnéa Svanström

03 Maj 2017

EEF:s remissvar på Energikommissionens betänkande

EEF lämnar följande remissvar på Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02): Ett energieffektivt samhälle är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Energieffektivisering inkluderar även ”effekt-effektivisering”. Vi menar att Sverige...

Läs mer
Linnéa Svanström

25 Apr 2017

Passa på att träffa EEF i Borlänge 3 maj

Passa på att träffa EEF i samband med teknikseminarium Energieffektiva lösningar den 3 maj i Borlänge. Energikontoret Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna bjuder in till teknikseminarium med leverantörer...

Läs mer
Linnéa Svanström

19 Apr 2017

När nollar du?

Imorse den 5 april anordnade Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP) tillsammans med EnergiEffektivsieringsFöretagen, Installatörsföretagen, Belysningsbranschen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas förening, Swedisol och Energirådgivarna ett riksdagsseminarium om energieffektivisering. Talade gjorde Svante...

Läs mer
Linnéa Svanström

05 Apr 2017

”Erbjudandet ska vara säkert som ett straffsparksläge”

Ja, det menar Ulf Johansson från Halmstads Fastighets AB som deltog på en workshop arrangerad av EEF och Energi- och miljöcentrum i Halland tidigare i år. Till workshopen kom...

Läs mer
Linnéa Svanström

03 Apr 2017

Så ska Sverige lyckas med en cirkulär ekonomi

Nu är utredningen Cirkulär ekonomi klar och betänkandet är överlämnat till miljöminister Karolina Skog. ”Det är viktigt att vi ställer om samhällsekonomin till att bli smart, inkluderande, innovativ och...

Läs mer
Linnéa Svanström

03 Apr 2017

Vad ligger högst upp på beställarnas agenda?

EEF samarbetar med Energimyndigheten i projekt Energitjänster. Projektet tar avstamp i beställarnas behov och första delen av projektet har ägnats åt att kartlägga just detta. Projektet pågår fram till...

Läs mer
Linnéa Svanström

28 Mar 2017

Sänkt skatt för fler datacenter

Branschen för datacenter växer och för Sveriges del innebär det främst etableringar i landets norra delar och i glesbygden. För att förbättra förutsättningarna för nyetableringar föreslår regeringen en sänkning...

Läs mer
Linnéa Svanström

27 Mar 2017

Energimyndigheten söker innovationer med global potential

Energimyndigheten lanserar under våren Cleantech Hubbar i London, San Francisco och Shanghai. Denna satsning syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska innovationer som kan...

Läs mer
Linnéa Svanström

21 Mar 2017

Remissvar: Inför värmeförlusttal i BBR

Boverkets förslag på kommande BBR förväntas lägga grunden för Sveriges krav på nära-noll-energihus (NNE-hus) men de föreslagna kravnivåerna är alltför lågt ställda. Det tycker EEF som nyligen skickat in...

Läs mer
Linnéa Svanström

20 Mar 2017

Stipendiemöjligheter i elteknikbranschen

Schneider Electrics, Elektrikerförbundet och EIO (nuvarande Installatörsföretagen) öppnar upp för verksamma inom elteknikbranschen att söka stipendium från Schneiderfonden. Syftet med fonden är att uppmärksamma personer och organisationer i elteknikbranschen...

Läs mer
Linnéa Svanström

16 Mar 2017

Hans Nilsson om teknologiskt utanförskap

Teknologiskt utanförskap: Är de inte det vi drabbas av med en del av den teknik som smugit sig in i vår vardag och utger sig för att hjälpa oss...

Läs mer
Linnéa Svanström

16 Mar 2017

Boverket får i uppdrag att handla upp informationscentrum för hållbart byggande

Alltinget skriver om att Boverket har fått i uppdrag från regeringen att genomföra en upphandling för att hitta den eller de bästa aktörer som ska tilldelas kontraktet för att...

Läs mer
Linnéa Svanström

16 Mar 2017

Ställ ut på mässan på Energiting i Eskilstuna 27/4

Energiting i Östra Mellansverige är en mötesarena med fokus på affärsutveckling, entreprenörskap och energieffektivisering och hålls den 27 april. Energitinget anordnas inom projektet ”Energieffektiva företag i Östra Mellansverige” av...

Läs mer
Linnéa Svanström

08 Mar 2017