Småhusägare

Vill du som småhusägare se bättre siffror på energiräkningen? Planerar du att göra en energiöversyn? Vill du ta nästa steg? Eller är du fundersam över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera när du bara har förnybar energi? Har du kört fast och tror att du redan har gjort allt?

 

Stilla dina funderingar och låt EEF guida dig på vägen till ett energi- och klimatsmartare hushåll.

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger totalt sett lägre kostnader för dig under åtgärdens ”livstid”, det vill säga från första dagen om investeringen slås ut på hela dess livstid. Mer info här!

Lägre driftkostnader ger normalt ett högre värde för din fastighet om du säljer den.

Din energibesparing reducerar din miljö- och klimatbelastning. Mer info här!

Många av energieffektiviseringsåtgärderna ger bättre inomhusmiljö.

Du blir mindre känslig för framtida prishöjningar på energi

Du blir mindre känslig vid avbrott i energileveransen och du kan klara dig själv längre och bättre.

Hur kan du gå tillväga?

Vilka åtgärder ska jag göra?

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende energiförbrukningen samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma. En väl genomförd energideklaration innehåller detta. För större byggnader görs ofta en energikartläggning, vilket är nästa samma sak men lite mera omfattande. Mer info här. Energimyndigheten har även en energikalkyl på sin hemsida. Börja gärna med att gå igenom den så får du en hyfsad uppfattning om möjligheterna för hus liknande ditt. Kontakta även energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och kan ge dig bra och anpassade förslag till åtgärder.

Se min förbrukning

Idag finns många enkla och relativt billiga system för att se sin förbrukning (s k visualisering) över tiden i telefonen eller på en hemsida eller liknande. Detta hjälper dig att hålla koll att allt antagligen fungerar som det ska. Det finns även system för att styra viss del av din förbrukning av energi över dygnet så du minskar de oftast dyra effekttopparna. Läs mer här.

Se min förbrukning

Idag finns många enkla och relativt billiga system för att se sin förbrukning (s k visualisering) över tiden i telefonen eller på en hemsida eller liknande. Detta hjälper dig att hålla koll att allt antagligen fungerar som det ska. Det finns även system för att styra viss del av din förbrukning av energi över dygnet så du minskar de oftast dyra effekttopparna. Läs mer här.

Beteendet kan göra underverk

Ett energieffektivt beteende av alla i huset är också viktigt för att reducera energianvändningen. Beteendeförändringar behöver inte kosta något och minskar självklart också fakturorna från energibolaget.

Upphandling

När du har en lista på lämpliga åtgärder är det svåra hur man kommer vidare. Tänk igenom vad du kan göra själv, vad du kan ta hjälp kring på en gång och vad du bör göra senare, lämpligen i samband med annat underhåll som måste göras. För de åtgärder du behöver hjälp att utföra kan du välja på att hitta ett företag, ofta byggföretag, som lämnar ett anbud på att göra alla åtgärder i ett svep, alternativt handla upp ett ”specialistföretag” för respektive åtgärd. Det senare alternativet kräver lite mer jobb av dig men samtidigt får du bättre kontroll över varje del/åtgärd. Ta gärna in flera anbud och be de som lämnar anbud om referenser från tidigare kunder som anlitat dem. Ofta kan åtgärden vara värd att göra även om den i sig inte är lönsam, om den ger många andra fördelar som bättre inomhusmiljö, modernare hus eller annat. En upphandling som görs av dig som privatperson bör göras enligt det så kallade Hantverkarformuläret.

Projekthjälp

Det finns även en tredje väg att gå och det är att ta hjälp av en byggprojektledare som är specialiserad på energiprojekt. Du kan då få hjälp med upphandling, utvärdering av anbud, avtalsskrivning. Projektledaren bevakar dessutom dina intressen under tiden som åtgärderna genomförs. Mer info här.

Arkitekthjälp

Om byggnaden har höga arkitektoniska värden och/eller du själva har krav på utformningen kan du anlita en arkitekt som är inriktad på energiåtgärder som ger tips eller hjälp vid utformningen av till exempel fönster eller andra känsliga delar. Mer info här.

Topplista för energieffektivisering i småhus

Nedanstående är en ”topp 10 lista” på de åtgärder som genomsnittligt ger störst besparing och samtidigt normalt är lönsamma. Det är ingen inbördes rangordning nedan, men isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan åtgärderna på de tekniska systemen. När nedanstående är gjort, inkl förslagen i energikartläggningen, först då bör bättre energitillförsel övervägas, till exempel solel, solvärme, biopanna, fjärrvärme, värmepump.

  • Isolering av vindsbjälklaget.
  • Byte eller förbättring av fönster (med detta avses att befintliga fönster behålls men att t ex en extra ruta monteras).
  • Dreva/täta runt fönster- och dörrkarmar, vindsluckor mm som är otäta.
  • Isolering av rör och kanaler, så kallad teknisk isolering.
  • Tilläggsisolering av fasad i samband med renovering av den.
  • Energieffektivare ventilationssystem. Här finns många olika vägar att gå beroende på hur befintligt system är utformat och byggnadens möjligheter.
  • Utbyte dåliga termostatventiler, injustering värmesystemet, byta till modern energisnål cirkulationspump samt installera inomhusgivare och shuntmotor för styrning av värmen.
  • Installation av vattensparutrustning.
  • Köp av energimässigt bästa vitvaror när de ska bytas ut.
  • Byte till energieffektiv belysning och modern styrning.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.